תוכנית 'אמת לישראל' של "קאמרה" (לשעבר פרויקט פעילי הקמפוס של קאמרה) יוזמת הקמת ארגוני סטודנטים פרו-ישראליים בקמפוסים ברחבי ארה"ב, המאפשרים לתלמידים בעלי דעות דומות להביא דוברים לקמפוסים, לקיים אירועים ולהתארגן לתגובה לפעילות אנטי ישראליות.

התכנית מאפשרת לתלמידים ליצור קבוצות סטודנטים רשמיות בקמפוסים, בהם אין משאבים זמינים, ולתמוך בקבוצות פרו-ישראליות אוטונומיות מוכרות, אשר אינן זוכות היום למשאבים. אנו נתמוך בתלמידים בקמפוסים בהם אין "בית הלל" פעיל, או בקמפוסים בהם חסר מימון לקידום אירועים המלמדים על אודות ישראל. לסטודנטים תישאר הזכות לתכנן ולהוציא אל הפועל את הפעילות הפרו-ישראלית שהם בוחרים לקיים. "קאמרה' תפעל לחלוקת משאבים לסטודנטים, ותספק להם הדרכה ומימון לתוכניות.

החל כאן
Less Hamas More Hummus סטודנטים מהקמפיין

 

אמת לישראל' של אוניברסיטת קורנל'
arrow-rightArtboard 2arrow-rightArtboard 2arrowArtboard 1arrowArtboard 1awardArtboard 3bookletArtboard 2brushArtboard 2buildingArtboard 2business-personArtboard 2calendarArtboard 2caret-downcheckArtboard 10checkArtboard 10clockArtboard 2closeArtboard 2crownArtboard 2documentArtboard 2down-arrowArtboard 2facebookArtboard 1gearArtboard 2heartArtboard 2homeArtboard 2instagramArtboard 1keyArtboard 2locationArtboard 2paperclipArtboard 1pencilArtboard 2personArtboard 1pictureArtboard 2pie-chartArtboard 2planeArtboard 2presentationArtboard 2searchArtboard 2speech-bubbleArtboard 1starArtboard 2street-signArtboard 2toolsArtboard 2trophyArtboard 1twitterArtboard 1youtubeArtboard 1