צרו איתנו קשר

CAMERA בקמפוס מברכת ומגיבה לדברים הבאים:

שאלות על נושאים רלוונטיים ויוזמות שלנו

בקשות לסיוע

התראות לגבי בעיות בקמפוס

משוב קהילתי

האם זהו דוח על תכניות לימודים מוטות, מאמרים או אירועי קמפוס?

Please note: Submissions are answered in the order they are received by our campus team.
arrow-rightArtboard 2arrow-rightArtboard 2arrowArtboard 1arrowArtboard 1awardArtboard 3bookletArtboard 2brushArtboard 2buildingArtboard 2business-personArtboard 2calendarArtboard 2caret-downcheckArtboard 10checkArtboard 10clockArtboard 2closeArtboard 2crownArtboard 2documentArtboard 2down-arrowArtboard 2facebookArtboard 1gearArtboard 2heartArtboard 2homeArtboard 2instagramArtboard 1keyArtboard 2locationArtboard 2paperclipArtboard 1pencilArtboard 2personArtboard 1pictureArtboard 2pie-chartArtboard 2planeArtboard 2presentationArtboard 2searchArtboard 2speech-bubbleArtboard 1starArtboard 2street-signArtboard 2toolsArtboard 2trophyArtboard 1twitterArtboard 1youtubeArtboard 1