CAMERA Fellowship

 

מדי שנה נבחרים מספר סטודנטים מצטיינים ופעילי קמפוסים בולטים, כעמיתי CAMERA לתכנית מובילה בפיתוח מנהיגות, וזוכים למלגה בסך 1000 $!

שנת פעילותם כעמיתי CAMERA מתחילה בסמינר מקיף של 3 ימים במהלכו נלמדות המיומנויות הדרושות לפעילות בקמפוסים. ביניהן, לימוד הסטודנטים אודות ישראל והקניית אסטרטגיות יעילות להתמודדות עם קמפיינים כנגד ישראל בקמפוסים, כגון: שבוע האפרטהייד הישראלי, מאמצי BDS (חרם, משיכת השקעות וסנקציות נגד ישראל), וסגלי הוראה המפיצים בכיתה תפיסות אנטי ישראליות. הסמינר מקנה ידע רב בנוגע לקמפיינים כנגד ישראל, לרבות על מידת ההשפעה של האו"ם, וכן תרומת עמותות פוליטיות לתדלוק האיבה לישראל.

לאורך השנה, עמיתי CAMERA זוכים לתמיכה בכל תחומי פעילותם, כולל הבאת מרצים לקמפוס, ומתן חסות לאירועים שונים. שיאה של התוכנית בטיול מרגש לישראל, בו זוכים עמיתי CAMERA לפגוש נציגים בכירים מהממשלה, מהתקשורת ומומחים צבאיים.

מאז השקתה בשנת 2002, שמור לתכנית עמיתי CAMERA תפקיד משמעותי בפיתוח דור המנהיגים העתידי, המסור לקמפיין לסיקור עובדתי והוגן של ישראל. עמיתי CAMERA פרסמו אין ספור מאמרי מערכת ומכתבים המתמודדים עם ההטיה בקמפוס, בקהילה, ובתקשורת הלאומית. המאמצים הקולקטיביים שלהם הניבו מאות אירועים פרו-ישראליים, בהם השתתפו אלפים רבים מבין חבריהם לספסל הלימודים, מכל הדתות, הגזעים, והרקעים. עמיתי CAMERA רבים עברו לקריירות בתקשורת, בממשלה, ובאקדמיה.

arrow-rightArtboard 2arrow-rightArtboard 2arrowArtboard 1arrowArtboard 1awardArtboard 3bookletArtboard 2brushArtboard 2buildingArtboard 2business-personArtboard 2calendarArtboard 2caret-downcheckArtboard 10checkArtboard 10clockArtboard 2closeArtboard 2crownArtboard 2documentArtboard 2down-arrowArtboard 2facebookArtboard 1gearArtboard 2heartArtboard 2homeArtboard 2instagramArtboard 1keyArtboard 2locationArtboard 2paperclipArtboard 1pencilArtboard 2personArtboard 1pictureArtboard 2pie-chartArtboard 2planeArtboard 2presentationArtboard 2searchArtboard 2speech-bubbleArtboard 1starArtboard 2street-signArtboard 2toolsArtboard 2trophyArtboard 1twitterArtboard 1youtubeArtboard 1